โรงเรียนโรซารีโอวิทยา ได้รับรางโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปีการศึกษา 2557
ตรวจผลคะแนนและคลังข้อสอบทุกรายวิชา
เช็คเมลล์ของคุณครู
วัดแม่พระลูกประคำ
ตำบลเวียงคุก
เกี่ยวกับโรงเรียน
อ.บ.ต. น้อยโรซารีโอวิทยา
คู่มือนักเรียนโรงเรียนโรซารีโอวิทยา
การบริหาร

เว็บส่วนราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.21
สพป.นค1
สช.
สมศ.
e-office สพท.นค.1
คุณครู.คอม
ครูหนองคาย
ครูไทย
เว็บครูบ้านนอก
โรงเรียนในเครือเซนต์ปอลฯ
1989 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี
1994 เซนต์โยเซฟท่าแร่ สกลนคร
1995 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม
1995 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ อ.เชียงดาว เชียงใหม่
1996 เซนต์โยเซฟ แม่ระมาด จ.ตาก
1997 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทอง นนทบุรี
1998 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ลพบุร

 

บรรยากาศกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน

ประกาศข่าว
 
กิจกรรม/กิจกรรมร่วมกับชุมชน
ปฏิทินปฏิบัติงานปีการศึกษา 2558
ประกาศข่าว สพป.หนองคาย เขต 1
ข่าวการศึกษา

โรงเรียนโรซารีโอวิทยา
เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์ 0-4243-8104, 0-42438-232 โทรสาร 0-42438-231
rosario@rosario.ac.th