โรงเรียนโรซารีโอวิทยา ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2555
ตรวจผลคะแนนแต่ละรายวิชา
วัดแม่พระลูกประคำ
ตำบลเวียงคุก
เกี่ยวกับโรงเรียน
อ.บ.ต. น้อยโรซารีโอวิทยา
การบริหาร

เว็บส่วนราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.21
สพป.นค1
สช.
สมศ.
e-office สพท.นค.1
คุณครู.คอม
ครูหนองคาย
ครูไทย
เว็บครูบ้านนอก
โรงเรียนในเครือเซนต์ปอลฯ
1989 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี
1994 เซนต์โยเซฟท่าแร่ สกลนคร
1995 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม
1995 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ อ.เชียงดาว เชียงใหม่
1996 เซนต์โยเซฟ แม่ระมาด จ.ตาก
1997 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทอง นนทบุรี
1998 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ลพบุร

 

โครงการผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารระดับจังหวัด อำเภอ พบนักเรียน/นักศึกษา จังหวัดหนองคายประกาศข่าว
แบบฟอร์มโรงเรียนโรซารีโอวิทยา
คณะผู้บริหารสถานศึกษา

เซอร์เทเรซา วรรณี หมั้นทรัพย์
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

เซอร์มารี อัสซุมตา กรพินธุ์ ดาวดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เซอร์โกแลต ปริตตา พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กิจกรรม/กิจกรรมร่วมกับชุมชน
ปฏิทินปฏิบัติงานปีการศึกษา 2557
ประกาศข่าว สพป.หนองคาย เขต 1
ข่าวการศึกษา

โรงเรียนโรซารีโอวิทยา
เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์ 0-4243-8104, 0-42438-232 โทรสาร 0-42438-231
rosario@rosario.ac.th