โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 

119 หมู่ 1 ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 

 Tel. 042438104 rosario_nk@yahoo.com

Written by Super User
Category:

15/08/64 วันนี้ชื่นใจใด้รับพรที่ดีเพราะมีคุณพ่อวัฒนาศีรวรกุลเป็นเจ้าวัดและอธิการมาเชอรทั้งหมดส้รางความสง่างามในพิธีศักดิ์สิทธิ์และบรรเล็งเพลงไพรเราะอีกทั้งอาหารหวานเย็นอิ่มทั้งบุญทั้งกายใจขอขอบคุณในโอกาสนี้ด้วยความดีใจ

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนโรซารีโอวิทยาได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2564

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ครบรอบ 325 ปี แห่งการก่อตั้งคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

Back To School

Design by: www.diablodesign.eu