โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 

119 หมู่ 1 ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 

 Tel. 042438104 rosario_nk@yahoo.com

Written by Super User
Category:

โรงเรียนโรซารีโอวิทยา

 

119 หมู่ 1 ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

โทร. 042438104  โทรสาร. 042438231

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : 

 

Design by: www.diablodesign.eu