โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 

119 หมู่ 1 ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 

 Tel. 042438104 rosario_nk@yahoo.com

Written by Super User
Category:

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนโรซารีโอวิทยา

 

(รับ)    ไชโยโรซา         ไชโยโรซา         ไชโยโรซารีโอ

           ไชโยโรซา         ไชโยโรซา         ไชโยโรซารีโอ

-   แหล่งสถานศึกษา                อบรมปัญญาและจริยา

    งามวิไลโรซา                     การศึกษาเด่นเหนือใครไหนปาน  (รับ)

-   สีน้ำเงินสว่างพริ้งพราว          คู่กับสีขาวดุจหัวใจเรามั่นคง

    นิสัยใจคอซื่อตรง                ยึดเป็นธงชัยของเราขาวน้ำเงิน  (รับ)

-   เหนือฝั่งโขงชุ่มฉ่ำ                ไหลมาประจำดุจธรรมประจำจิตใจ

    เหนือโขงยังมีน้ำใจ               เราสานสายใยในรักโรซารีโอ  (รับ)

Design by: www.diablodesign.eu