โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 

119 หมู่ 1 ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 

 Tel. 042438104 rosario_nk@yahoo.com

มาต่อต้านยาเสพติดกัน!
สภานักเรียนร่วมใจมาทำบอร์ดต่อต้านยาเสพติดกัน! 💙 ซึ่งวันต่อต้านยาเสพติดโลก​ ตรงกับวันที่26​มิถุนายน​ ของทุกปี 🌷การทำบอร์ดต่อต้านยาเสพติดครั้งนี้มี
คุณครูธนพล​ เจ้าของกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดมาช่วยด้วย

Design by: www.diablodesign.eu