โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 

119 หมู่ 1 ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 

 Tel. 042438104 rosario_nk@yahoo.com

 

ครบรอบ 325 ปี แห่งการก่อตั้งคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 คุณพ่อวัฒนา ศรีวรกุลและคณะเซอร์ เป็นประธานในวจนพิธีกรรมการปลูกต้นไม้ เพื่อระลึกถึงการครบรอบ 325 ปี แห่งการก่อตั้งคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ครบรอบ 311 ปี มรณกรรมของคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ โดยร่วมปลูกต้นกัลปพฤกษ์ พร้อมกับคณะครู นักเรียน และผู้แทนพนักงาน

Design by: www.diablodesign.eu