โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 

119 หมู่ 1 ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 

 Tel. 042438104 rosario_nk@yahoo.com

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนโรซารีโอวิทยาได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2564 ก็มีการอวยพร รับศีล เทศน์สอน เสกอุปกรณ์การเรียน เสกพื้นหินขัดที่ทำใหม่ด้วย โดยบาดหลวงวัฒนา ศรีวรกุล ประธานในพิธี ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ได้กรุณานำสิ่งของต่างๆร่วมถวายทำบุญ และสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

Design by: www.diablodesign.eu